Prezentarea rezultatelor proectului grupurilor țintă noi | Raport din Cernăuți


29-12-2020 | Tetiana Mihaiesi, Iryna Filipchuk, Olena Shalan

În cadrul proiectului am avut prilejul de a prezenta lucrările noastre elevilor, într-un format de lecție online. A fost o experiență interesantă și folositoare. Am reușit să stabilim contact cu elevii trezindu-le interesul făță de subiectul din istorie important al ghetoului.

În scopul de a încuraja elevii și de a crea condiții favorabile pentru o mai bună prelucrare a materialelor, am recurs la o serie de metode didactice. Ne-am axat pe metodele interactive deoarece, pe lângă povestirea despre Selma Meerbaum, am avut ca scop motivarea elevilor de a afla în mod independent mai multe despre poetă și despre faptele istorice care i-au influențat soarta și opera.

Am încercat să construim proiectul didactic într-o formă de dialog, astfel ca elevii să poată participa activ la lecție. În acest scop am început lecția cu un scurt moment interactiv, astfel trezind interesul printre școlari. Am demonstrat fotografii raportate la viața Selmei întrebând elevii ce fel de asociații le trezesc și dacă ei își dau seama din care perioadă din viața Semei sunt aceste fotografii. Apoi am realizat o anchetă pentru a afla cunoștințele copiilor despre poetă. Prin această modalitate ne-am propus ca elevii să se intereseze de întrebările la care ei nu aveau răspunsuri și să încerce să le găsească pe siteu, după lecție. O astfel de actualizare a cunoștințelor a contribuit la desfășurarea ulterioară a lecției, precum și la identificarea aspectelor care urmau a fi abordate de către școlari.

A doua parte a lecției a fost dedicată operei poetei. Le-am prezentat elevilor și am discutat împreună podcastul lui Petro Rychlo, de asemenea am ascultat și poeziile poetei (pe grupuri) și am discutat asupra rolului poeziei în viața umană. Școlarii au împărtășit asociațiile personale privind versurile Selmei.

A treia parte din lecție a fost raportată la un alt proiect despre viața Selmei Meerbaum și anume la artefacte creative. Pentru început, am organizat un brainstorming asupra subiectului privind «modalitățile existente de a reînvia literatura în viața de zi cu zi». Apoi am recurs la abordarea noastră creativă în cadrul proiectului, trezind astfel mare interes printre elevi. Mulți elevi și-au exprimat dorința de a participa activ la distribuirea materialului.

Foarte important pentru noi a fost să aflăm opiniile elevilor față de subiectul dat, precum și față de miniproiect. La sfârșitul lecției, am rugat elevii să ne împărtășească impresiile privind cunoștințele primite astăzi prin intermediul programei Menti. Drept rezultat am obținut multe feedbackuri plăcute (precum «abordare creativă», «informație interesantă», «poezie», «siteu realizat» etc.). Acestea ne motivează să lucrăm și în continuare într-un ritm similar, iar copii sunt motivați să studieze și să afle lucruri noi.