Cartografierea Ghetoului

Autoarele proiectului: Cătălina Plinschi, Mihaela Cebotari, Alexandru Sumnevici, Cătălin Vacarciuc

Proiectul «Cartografierea Ghetoului» studiază cu ajutorul metodelor innovative Ghetoul din Chișinău, care a existat în centrul orașului în perioada anilor 1941-1942 și urmărește scopul de a intermedia tinerilor cunoștințe și, în același timp, de a-i sensibiliza față de această parte tragică a istoriei Chișinăului. Prezentarea a fost concepută în forma unui film video din două părți și începe cu un interviu în stradă, care denotă faptul, că locuitorii orașului cunosc foarte puțin despre Ghetou.

În prima parte a filmului, autorii prezintă evenimentele principale ale formării Ghetoului de către trupele române în iulie 1941. În baza documentelor timpului și a hărții contemporane a orașului, ei au elaborat o hartă digitală a fostului Ghetou, au stabilit hotarele, au documentat străzile și casele și au efectuat filmări cu drona a teritoriului lui.


În a doua parte, filmul abordează aspecte ce țin de viața evreilor în acest ghetou. Prin intermediul fotografiilor din arhivă și a interviului cu d-na Irina Shikhova, expertă în istoria Holocaustului, se prezintă condițiile groaznice: supraaglomerarea, lipsa alimentelor și igienei elementare. În același timp se atrage atenția asupra rolului modest jucat de către Comitetul Evreiesc în Ghetoul din Chișinău.