Ghetoul din Chișinău

Cartografierea suferinței umane

Autoarele proiectului: Cristina Savin, Andrei Arpenti și Daniil Grosu

În cadrul proiectului s-a întreprins o cartografiere a suferinței umane și s-a redat în baza mărturiilor și amintirilor păstrate, calvarul prin care au trecut peste 11.000 de evrei din Chișinău. Scopul urmărit de autori este păstrarea și transmiterea mai departe a memoriei despre aceste evenimente, pentru ca asemenea crime să nu se mai repete.

Prezentarea proiectului este în forma unui film video (23 minute) și structurat în trei părți. Acestea se axează pe evenimentele care au avut loc în vara anului 1941 și cum acestea au fost descrise și percepute de martorii oculari. Prima parte redă momentul creării Ghetoului, în baza amintirilor supraviețuitorului, înca în viață, Samuel Aroni. În cartea sa, precum și într-un interviu, acesta povestește despre concentrația în luna iulie a evreilor din Chișinău și suburbii în partea de jos a orașului, despre foametea, lipsa condițiilor elementare de viață în Ghetou și muncile silnice la care erau impuși evreii. Martorul ocular avocatul Schneider, mărturisește despre execuțiile și torturile zilnice la care erau supuși evreii de trupele române.

A doua parte a filmului se referă la execuțiile în masă a evreilor din luna august 1941: masacrele de pe Calea Orheiului (700 oameni), Visterniceni (411 oameni) și Ghidighici (325 oameni) văzute prin prisma amintirilor personale a martorilor oculari Jacob A. Hiculov, Mihail Apotheker, tânărului Aizic și a Elenei Rivceac.


În partea a treia filmul prezintă imagini și informații despre cimitirul evreiesc din Chișinău, care astăzi se află într-o stare deplorabilă. În film sunt folosite secvențe din filmele documentare despre Chișinău în cel de-al Doilea Război Mondial, despre Holocaustul din Basarabia precum și din interogatoriul generalului Otto Ohlendorf la Procesul de la Nürnberg.